Aanwezigheden & afwezigheden


Met Personio kan je de aanwezigheid en afwezigheid snel, soepel en betrouwbaar voor jou en je medewerkers beheren.

In dit webinar van 60 minuten zullen we focussen op deze twee onderwerpen in Personio; Aanwezigheid en Afwezigheid

We zullen uitleggen hoe je werkroosters kan configureren en toewijzen aan je medewerkers. Je leert hoe je aanwezigheid en gewerkte uren in Personio kan bijhouden, ook hoe je overuren en pauzeregels kan beheren. Daarnaast zullen we uitleggen hoe je afwezigheidstypes kan configureren en beschikbaar kan maken voor je medewerkers. Je zal in deze sessie ook leren hoe je verlof en ziekteverzuim kan verwerken en hoe je het verlofsaldo van een werknemer kan aanpassen (handmatig of via een import).

Dit webinar wordt aanbevolen voor alle beheerders, HR medewerkers en voor iedereen die betrokken is bij de implementatie.

Agenda:
  • Aanwezigheidsgegevens in een medewerkersprofiel
  • Tijdregistratie in Personio
  • Het creëren en toewijzen van werkroosters
  • Het bijhouden van overuren en pauzeregels
  • Afwezigheidstypes configureren
  • Het configureren en toewijzen van verlofregelingen
  • Aanpassingen maken van het verlofsaldo
  • Afwezigheden importeren
We kijken uit naar je deelname!